Uspešen in prijeten sestanek s Hišo kulture Celje

V the dneh smo imeli uspešen in prijeten sestanek s Hišo kulture Celje, kjer sta nas prijazno sprejela Nuša Peperko in Miha Firšt. Hiša kulture ima sicer svoje kreativne prostore v isti stavbi in istem nadstropju kot naš Klub podjetnikov Zlatorog Celje.

Šlo je predvsem za predstavitev naše iniciative in pregled možnosti #kooperativne podpore in v bodoče aktivnega sodelovanja tudi na področju kulture, ki je pomembna gradnica vsakega napredka v družbi tako socialnega kot tudi gospodarskega. Vzniknile so ideje o združevanju moči njihovih kvalitet, s paleto tistih, ki jih premoremo v  .

Ko-operativa tako z veseljem podpira in vabi v prvi vrsti vse Celjanke in Celjane, seveda pa tudi vse ostale na dva zelo bližnja dogodka, ki se bosta odvila pod taktirko HIše kulture: Enkraten festival (10.-14.6. Celjski grad) in Praznik glasbe (21. 6. različna prizorišča po mestu) – lahko se priključite vsi, ki želite muzicirati. Ko-operativci zagotovo pridemo!

Hkrati ponovno vabimo vse, da se nam pridružite z oddajo svoje objave, ki jo lahko oblikujete v štirih kategorijah: covid-19 donacija, ponudba, inciativa ali mednarodno sodelovanje. Osrednji namen naše platforme je #ko-operativni, #podjetniški #povezovalnik, ki gradi na #lokalnih, da lahko gradi #globalne #povezave.