Splošni pogoji uporabe

Upravljalec spletne platforme KO-OPERATIVA je Klub podjetnikov Zlatorog Celje, Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje.

Z uporabo spletne platforme KO-OPERATIVA uporabnik soglaša s splošnimi pogoji uporabe. 

VSEBINA PLATFORME in UPORABNIKI
Vsebine spletne platforme KO-OPERATIVA, ki je dosegljiva na spletni domeni www.ko-operativa.si so namenjene vsem, ki imajo dostop do interneta in sprejmejo pogoje uporabe spletne strani KO-OPERATIVA.

Uporabniki spletne platforme KO-OPERATIVA so mišljeni kot pravne ali fizične osebe, ki spletno platformo KO-OPERATIVA obiščejo z namenom iskanja informacije o ponudnikih pomoči kot tudi pravne osebe ter fizične osebe z registriranimi dejavnostmi, ki ponujajo informacije o različnih vrstah pomoči (kot so: storitve, svetovanje, donacije itd.). Pravne ali fizične osebe, ki ponujajo pomoč na spletni platformi imenujemo PONUDNIKI POMOČI, tiste, ki pa pomoč iščejo, pa ISKALCI POMOČI.

Upravljalec spletne platforme KO-OPERATIVA ne sodeluje pri medosebnem procesu, ki se izvede med PONUDNIKOM POMOČI in ISKALCEM POMOČI. 

Uporaba spletnega postala KO-OPERATIVA je brezplačna.

VNOS VSEBIN

Vnos vsebin na spletno platformo KO-OPERATIVA  lahko izvedejo pravne osebe ali fizične osebe z registrirano dejavnostjo ter tudi fizične osebe, ki želijo kakorkoli pomagati. 

Uporabniki, ki vnašajo vsebine o svojem profilu in vsebini informacije o pomoči se zavezujejo, da bodo pri vnosu informacij spoštovali navodila, kot so:

 • vsebine morajo biti resnične, pravilne in ne zavajajoče,
 • vsebine morajo biti zakonite in neškodljive;
 • vsebine ne smejo biti žaljive in nikakor ne smejo kršiti pravic intelektualne lastnine,
 • slike oz. fotografije, ki jih vnašate na spletno platformo morajo biti lastniške oz. avtorsko dovoljene za objavo na tem spletnem portalu,
 • uporabnik lahko na spletno platformo nalaga samo svoje informacije, objave informacij o tretji osebi niso dovoljene.

Upravljalec spletne platforme si pridržuje pravico, da:

 • vsebine, ki so bile naložene na spletni portal s strani PONUDNIKA POMOČI pregleda in pred objavo, če je potreba, korigira,
 • vsebine, ki niso resnične oz etično skladne izbriše oz. ne objavi.
REGISTRACIJA UPORABNIKOV

Za vnos informacij oz. oddajo oglasa PONUDNIKOV POMOČI se je potrebno registrirati na spletni platformi KO-OPERATIVA. Za pregledovanje vsebin spletne platforme registracija ni potrebna.

Uporabniki se zavezujete, da boste pri registraciji spoštovali naslednja navodila:

 • vaši vpisani podatki, zlasti kontaktni podatki bodo popolni in resnični; izdajanje za tretjo osebo brez njenega dovoljenja je prepovedano in
 • vsak uporabnik ima lahko le eno uporabniško ime.
VSEBINA SPLETNE PLATFORME

Vsebine oglasov, ki jih na spletno platformo nalagajo PONUDNIKI POMOČI, morajo biti resnične, etične, nezavajajoče ter v skladu z vsemi zakoni Republike Slovenije.

Upravljalec, vse vsebine vnešene s strani PONUDNIKOV POMOČI, korektivno pregleda ter oceni njihovo primernost za javno objavo.

Upravljalec spletne platforme ne prevzema nikakršne odgovornosti glede resničnosti objavljenih vsebin, ki so jih vnesli PONUDNIKI POMOČI.

Upravljalec nima vpliva na medosebne procese oz. odnose, ki se izvedejo med PONUDNIKI POMOČI in ISKALCI POMOČI, prav tako ne odgovarja za posledice, ki so nastale iz omenjenega vnosa.

V kolikor upravljalec ugotovi, da vsebine podane s strani PONUDNIKOV POMOČI niso sklade s pogoji uporabe te spletne platforme, lahko upravljalec ukrepa in po potrebi te vsebine tudi odstrani.  

Vsebine spletne platforme in vse funkcionalnost, ki izhajajo iz nje, je dovoljeno uporabljati samo za namen, zaradi katerega je bila ustanovljena ta platforma.

Prepovedano je tudi kakršno koli kopiranje vsebine spletne platforme ter kakršnakoli uporaba spletne platforme za namene komercialne uporabe, razen če se o tem kakorkoli drugače dogovorite z upravljalcem spletne platforme.

Nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene je dovoljeno. Prav tako je dovoljeno deliti povezave do posameznih oglasov na socialnih omrežjih ob navedbi resničnih in nezavajajočih informacij. 

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Vse vsebine spletne platforme KO-OPERATIVA so avtorsko pravno zaščitene.

Uporabnik oz PONUDNIK POMOČI z vnosom podatkov na spletno platformo na upravljalca prenaša vse pravice o deljenju vsebin po spletu in drugih socialnih omrežjih, z namenom promocije spletne platforme.

Fotografije, ki so bile uporabljene za izdelavo spletne platforme, s strani upravljalca so bile pridobljene z virov za prosto uporabo. Upravljalec ne prevzema odgovornosti za slikovno gradivo, ki je uporabljeno s strani PONUDNIKOV POMOČI – za pravice koriščenja mora slednji poskrbeti sam.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI UPRAVLJALCA

Upravljalec spletne platforme KO-OPERATIVA ne prevzema odgovornosti za vsebino, dostopnost in brezhibnost delovanja spletne platforme.

Upravljalec ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala uporabnikom zaradi uporabe spletne platforme in koriščenja vsebin spletne platforme.

Upravljalec ne prevzema odgovornosti za izgubo vsebin spletne platforme, ki so lahko posledica napačne uporabe spletne platforme, tehničnih pomanjkljivosti računalnika oz. pomanjkanja računalniške pismenosti uporabnikov.

SPREMEMBE DELOVANJA PLATFORME

Upravljalec spletne platforme si pridržuje pravico, da spremeni izgled, vsebine ter funkcionalnost spletne platforme, brez da bi za to moral navesti razloge.

V primeru izpada električne energije oz. nedelovanja spletnega omrežja ali kakšnih drugih tehničnih oz. netehničnih motenj, si upravljalec pridržuje pravico, da začasno prekine delovanje spletne platforme.

SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV UPORABE

Upravljalec si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni splošne pogoje uporabe, v kolikor meni, da je to potrebno storiti. Spremenjeni splošni pogoji uporabe veljajo od objave na spletni platformi.

Klub podjetnikov Zlatorog Celje

April 2020

VARSTVO PODATKOV
UPRAVLJALEC OSEBNIH PODATKOV

Upravljalec osebnih podatkov je Klub podjetnikov Zlatorog Celje (v nadaljevanju: upravljalec).

Upravljalec se zaveda pomena varstva osebnih podatkov, zato bo spoštoval zasebnost uporabnikov ter z njihovimi podatki ravnal skrbno in odgovorno. Prav tako bo upravljalec poskrbel, da do podatkov ne bodo mogle dostopati nepooblaščene osebe.

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Upravljalec bo osebne podatke uporabnikov obdeloval za nemene pošiljanja brezplačnih in občasnih obvestil za namene informiranja o ponudbi pomoči in delovanju spletne platforme.

Upravljalec se zavezuje, da osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredoval tretjim osebam.

VRSTE OSEBNIH PODATKOV, KI SE ZBIRAJO

Upravljalec zbira osebne podatke, kot so:

 • podatki o uporabniku (ime, priimek, e-naslov, telefon, lokacija podjetja, KAJ ŠE???),
 • podatki o IP naslovu uporabnika,
 • podatki o času uporabe spletne platforme KO-OPERATIVA.
PRAVICE UPORABNIKOV

Uporabniki lahko s pisno zahtevo na upravljalca zahtevajo dostop, dopolnitev, popravek, oziroma omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov.

Uporabnik se lahko kadarkoli odjavi od prejemanja sporočil in elektronske pošte s strani spletnega portala KO-OPERATIVA.

ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Upravljalec spletne platforme bo osebne podatke, če so pridobljeni na podlagi privolitve, hranil in obdeloval v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja, oziroma do preklica.