Računalniki za celjske osnovnošolce

Celjski osnovnošolci se že četrti teden učijo na daljavo. Izobraževanje na daljavo pa je lahko uspešno le, če so izpolnjeni vsi pogoji, tudi tehnološki, kar pomeni, da imajo otroci na voljo ustrezno računalniško opremo. Ker vsi otroci, kot smo slišali preko medijev in številnih pozivov ravnateljev osnovnih in srednjih šol, nimajo enakih pogojev, so v zadnjem času vzklile številne iniciative in pobude, ki so reševale ta problem.

Tudi v članstvu Kluba podjetnikov Zlatorog Celje smo organizirali, da je naš član dr. Matjaž Knez preko Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, kjer je zaposlen, zagotovil, da je fakulteta celjskim osnovnošolcem, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin skupaj z Mestno občino Celje, donirala 14 računalnikov.

V času, ki pred nas postavlja zahtevo po prevetritvi miselnih vzorcev ter vrednot, hitri prilagoditvi in takojšnji akciji ter hkratnemu razmisleku kako naprej, smo v Klubu podjetnikov Zlatorog Celje v sekciji mlajših članov našo odgovornost, ki jo čutimo, da se aktivno odzovemo na nastalo situacijo združili moči in pripravili nov spletni portal KO-OPERATIVA, ki kot podjetniški povezovalnik deluje na spletnem naslovu www.ko-operativa.com. Na Ko-operativi bomo spodbujali medpodjetniško sodelovanje, pomoč in kakršnekoli iniciative, ki bodo danes so-ustvarjale boljši jutri nas vseh, tako podjetnikov kot družbe.

Vljudno vabljeni na Ko-operativo!

Učencem pa čim več prijetnih trenutkov pri učenju!