Poslanstvo in vizija

soustvarjamo DANES (podjetniški povezovalnik)

 

V času, ki pred nas postavlja zahtevo po prevetritvi miselnih vzorcev ter vrednot, hitri prilagoditvi in takojšnji akciji ter hkratnemu razmisleku, kako naprej, kot člani Kluba podjetnikov Zlatorog Celje in oblikovalci Kooperative čutimo odgovornost, da se aktivno odzovemo na situacijo.

Skupaj ustvarjamo nov danes. Povezujemo podjetja, posameznike, posle, iniciative, projekte in dogodke. Vse z namenom ter pod skupnim imenovalcem soustvarjanja novih družbenih modelov in delovanja za skupno dobro.  Smo aktivni člen družbenih sprememb, ki se morajo začeti danes.

 

Smo avtonomno združenje oseb, prostovoljno povezanih z namenom, da na skupne ekonomske, družbene in kulturne potrebe ter prizadevanja odgovarjamo preko skupnosti, ki jo upravljamo demokratično.

 

Temelji iz katerih izhajamo in naše vrednote so odgovornost, demokratičnost, enakost, pravičnost, samo-pomoč in solidarnost.

 

Naše poslanstvo je širjenje podjetniškega duha in obzorij. Verjamemo namreč, da s(m)o podjetniki nosilci sprememb in naša vloga prispeva k iznajdbam, inovacijam in rešitvam v času velikih družbenih sprememb. Zato aktiviramo, odpiramo in podpiramo zdrav ter odprt podjetniški duh Celja v svoji najširši obliki. Naše aktivnosti vsebujejo ozaveščanje o duhu in koreninah Celja (zgodovina, izobraževanje), zelene/trajnostne oblike poslovanja (krožna ekonomija in drugi novi ekonomski modeli), podjetnost kot način življenja (začne se že v šolskih klopeh), povezovanje posameznikov in novih poslovnih iniciativ (start-upi, mednarodni projekti, ideje…), kot tudi organizacijo in podporo kulturi/kulturnim ter športu/športnim dogodkom. Ekonomiji vračamo njen osnovni pomen: skrb za skupno dobro.

 

Svojo veliko vlogo vidimo v oblikovanju novih modelov poslovanja in življenja, predvsem v sodelovanju z naravo, v trajnostnih oblikah delovanja, po modelu krožnega gospodarstva in samooskrbe, s pomočjo digitalizacije ter v duhu solidarnosti.

 

Verjamemo v princip od lokalnega h globalnemu ter širjenja obzorij čez meje (tudi miselne). Zato na čvrsto postavljenih lokalnih temeljih delujemo in se povezujemo preko meja Celja in Slovenije – sodelujemo v mednarodnih inovativnih projektih preko katerih delimo svoje dobre prakse v tujini ter v lokalno okolje prinašamo nova znanja, izkušnje in prakse.

 

Z vsem srcem pozivamo vsa podjetja (manjša, srednja in večja) celjske regije, da stopimo skupaj in odpremo vrata inovativni lokalni podpori, rešitvam in doprinosu, saj bomo nastalo situacijo uspeli premostiti le skupaj. Verjamemo, da ima vsak od nas moči in potenciale, ki jih lahko vpne v smer ustvarjanja podpornega okolja v tem trenutku.

 

Tudi sami vidimo največjo moč v povezovanju in učinkoviti izmenjavi dobrin, znanj, veščin, orodij in/ali kapacitet.

 

Izbrano ime Ko-operativa in vizual logotipa, simbol neskončnosti, simbolizira neskončen preplet in kroženje – kar je en glavnih atributov gospodarstva in družbe kot take. Desno zgoraj na znaku neskončnosti počivajo »celjske zvezde« s katerimi deklariramo svoje zavedanje tradicije in pripadnosti okolju iz katerega izhajamo. Znak neskončnosti sestavljajo elementi različnih barv, ki se lovijo – s tem ustvarjena dinamičnost in živost simbolno povzema energijo, ki jo želimo prenesti na uporabnike portala in širšo lokalno in globalno skupnost v nastajanju.