Opis ponudbe
 1. oslovni , proizvodni prostori/ objekti : 30 Eur / uro + 9,5 % DDV , obračuna se min. ena cela ura
 2. Stavbe , ki imajo do 10 stanovanj : 0,60Eur / 2x dan / stanovanje + 9,5 % DDV
 3. Stavbe, ki imajo več kot 10 stanovanj : 0,40Eur / 2 x dan /stanovanje + 9,5 DDV
  Izvedba : pričetek v dveh delovnih dneh po prejemu podpisane pogodbe
  Plačilo: tedenski obračuni na osnovi podpisanih evidenčnih listov,plačilo v treh dneh po prejemu računa na :

  • Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana,podružnica Domžale
  • TRR:NLB SI56 0230 2026 0934 864
  • SI: 30711126
  • Davčni zavezanec
  • Matična št. 6613900000
Podatki o ponudniku

Jbm tehnika d.o.o., Meškova ul.9, 3000 Celje

E-poštni naslov

pen.matjaz@gmail.com

Lokacija