Opis ponudbe

Inštitut za proučevanje enakosti spolov (IPES) je nevladna organizacija, katere vizija temelji na vzpostavljanju in spodbujanju najrazličnejših aktivnosti, ki bi pripomogle k grajenju družbe, ki bo v celoti presegla ovire zaradi dimenzij spolov, in s tem nudila enake možnosti, priložnosti in pravice vsem. Poglavitni cilj IPES je opozarjanje na obstoječe družbene stereotipe, predstave in vzorce, ki nam preko družbeno pripisanih spolnih vlog, določajo mnoge omejitve in podreditve. Glavni namen delovanja IPES je ozaveščanje javnosti o družbeni konstrukciji teh vlog in o pomenu vključitve vseh spolov v izgradnjo skupnosti, ki temelji na enakosti spolov.

IPES ozavešča in izobražuje najširšo javnost o vseh aspektih (ne)enakosti spolov. S svojo paleto raznovrstnih aktivnosti naslavlja različne ciljne skupine. Z inovativnimi rešitvami po meri si prizadeva za premostitev različnih družbenih izzivov.

Tako za različne  javnosti ponuja različne storitve. Aktivnosti in iniciative, ki se jim lahko pridružite kadarkoli, so:

  • Nacionalna kampanja #HeForShe oziroma #OnZanjo (ki se ji lahko pridružijo moški in s tem podprejo prizadevanja na področju enakosti spolov);
  • Certifikat GEMA (certifikat družbene odgovornosti za podjetja, ki slednjim omogoča implementacijo enakosti spolov v njihovo organizacijsko strukturo, kulturo in delovne procese);
  • smo (spletni portal v nastajanju, ki bo omogočal vpogled v prvo celostno bazo strokovnjakinj na vseh profesionalnih področjih v Sloveniji in s tem spodbujal večjo prisotnost žensk v medijih in javnih razpravah).
Izvajamo tudi delavnice in usposabljanja za mlade (in tudi malce starejše), na katerih z udeleženci in udeleženkami skušamo na interaktivne načine presegati spolne stereotipe.
Podatki o ponudniku

Inštitut za proučevanje enakosti spolov (IPES), Glavni trg 17, 2000 Maribor

Telefonska številka

+ 386 31 414 543

E-poštni naslov

info@ipes-si.org

Lokacija