O nas

Platformo KO-OPERATIVA upravlja Klub podjetnikov Zlatorog Celje.

Klub podjetnikov Zlatorog Celje je regijski klub podjetnikov in managerjev, ki na organiziran način pristopa k razvoju podjetništva in podjetniške kulture in s tem uresničuje razvojne cilje Slovenije.

Klub podjetnikov Zlatorog Celje si prizadeva:

  1. Razvijati poslovnost skozi poslovna srečanja in sklepanja poslov.
  2. Pospeševati podjetništvo skozi spodbujanje in ustvarjanje podjetniške klime, oblikovanje stališč do pomembnejših razvojnih in drugih gospodarskih vprašanj, predstavitev podjetniških projektov in novoustanovljenih podjetij ter spodbujanje inovativnosti.
  3. Vzgajati in razvijati poslovno podjetniško kulturo skozi organizirano pridobivanje novih znanj, oblikovanje knjižnice s podjetniško literaturo, usposabljanjem podjetnikov skozi neformalne oblike, kamor spadajo razni seminarji, predavanja, okrogle mize, strokovni paneli, podjetniške delavnice, strokovne ekskurzije in obiski uspešnih podjetij, razgovori z uspešnimi podjetniki, izmenjava podjetniških znanj in izkušenj, seznanjanje z novo zakonodajo ter vzpostavljanjem strokovnih povezav s sorodnimi institucijami doma in v tujini.
  4. Krepiti in vzpodbujati družabnost članov skozi poslovna in zasebna družabna srečanja ter tudi skozi rekreacijsko dejavnost.
Ko-operativci: dr. Matjaž Knez, Tanja Tamše, dr. Lucija Kolar, dr. Vladan Mladenovič, Marko Bezgovšek, Lana Stojan Zavašnik, Andreja Cepuš, mag. Primož Feguš
Ko-operativci: dr. Matjaž Knez, Tanja Tamše, dr. Lucija Kolar, dr. Vladan Mladenovič, Marko Bezgovšek, Lana Stojan Zavašnik, Andreja Cepuš, mag. Primož Feguš

Več o Klubu podjetnikov Zlatorog Celje: POVEZAVA.