Ko-operativci


 

dr. Lucija Kolar
dr. Lucija Kolar

Moje ozadje je interdisciplinarno saj delujem kot raziskovalka na področju okolja in trajnosti, vodim nevladno organizacijo Complementarium in sem zagovornica narave in naravnega. So-oblikujem in podpiram Ko-operativo, ker gre za novo podjetniško energijo in sinergijo, ki predstavlja novum na večih področjih delovanja. Odpira pole novim možnostim in praksam, ki se vzpostavljajo v tem izjemnem času, ki vsem nudi priložnost, da spremenimo paradigme in iz nove socialne izkušnje “izolacije, karantene” prenesemo prenovljene motive in strategije podjetniškega razmišljanja. #soustvarjajmo danes s Ko-operativo in Klubom podjetnikov Zlatorog Celje.

 

dr. Matjaž Knez.
dr. Matjaž Knez.

Odgovoren in trajnostno naravnan odnos do družine, ljudi, partnerjev, zaposlenih, družbe, okolja in narave je predpogoj za dolgoročno rast, uspeh in obstoj. Družbeno odgovornost pa lahko udejanjamo na različne načine. Sam jo med drugim udejanjam na Fakulteti za logistiko UM, kot izredni profesor in prodekan za gospodarske zadeve ter tudi skozi delovanje v Klubu podjetnikov Zlatorog Celje in pri Ko-operativi, ki je nastala kot pobuda da združimo pomoči in odgovorimo na nastalo »Korona« situacijo v državi.

 

Andreja Cepuš
Andreja Cepuš

Aktivno so-oblikovati družbo v smeri ravnovesja in skupnega dobrega smatram kot svojo odgovornost. V času, ko je jasno, da potrebujemo nove modele, rešitve ter sisteme, ki bodo delovali za ljudi ter vključevali celosten vidik naravnega krogotoka, moramo začeti razmišljati onkraj ustaljenih miselnih okvirjev, navad in izkušenj.  Kot iniciatorka in soustvarjalka različnih družbenih iniciativ na lokalni (Glas Celjank) ter mednarodni ravni (World of Synergy, WEF Slovenia), spodbujam odpiranje novih perspektiv posameznika, saj vem, da se sprememba začne pri nas samih. Le povezovanje različnosti, vključenost glasov in vseh družbenih sfer ter narave lahko privede do prebojnih idej ter sprememb, ki bodo privedle do zdrave družbe. Verjamem v lokalno in zdrav podjetniški duh, ki se širi v globalno skupnost. Celje nosi v tem pogledu izjemno zgodovino in duh te nas lahko vodi v oblikovanje nove družbene vizije. KO-operativo vidim kot odgovor na izzive trenutne situacije in odgovoren korak k doprinosu skupnosti: lokalni ter zato tudi globalni. Njeni inciatorji in soustvarjalci s tem podjetniškim povezovalnikom doprinašamo svoj košček v boljšo družbo danes.

 

Tanja Tamše
Tanja Tamše

Iščem alternative trenutnemu stanju sveta. Lokalno preko Zavoda 2030, kjer smo zagovorniki Agende 2030, ki nam narekuje cilje delovanja do leta 2030, ki naj bi svet spremenili v bolj trajnostni in boljši za vse. Preko mednarodnega projekta, ki raziskuje politike, ki podpirajo družbene inovacije tako v Sloveniji, kot državah alpske regije (Italija, Avstrija, Nemčija, Francija) pa iščemo načine kako bi podprli iniciative, ki že danes naslavljajo resne družbene izzive na katere lokalne, regionalne ali oblasti na nacionalni ravni še nimajo odgovora. Sem ena od začetnic iniciative Ko-operativa, ker verjamem, da se delajo spremembe najprej pri sebi in v svojem lokalnem okolju. Verjamem v pozitivne spremembe in verjamem, da bo jutrišnji DANES boljši za VSE.

 

dr. Vladan Mladenovič
dr. Vladan Mladenovič

Kreativen ter izrazito raziskovalno in razvojno usmerjen. 20 let aktiven v gospodarstvu in specializiran v industrijsko povezovanje, spodbujanje raziskovalno-razvojnih aktivnosti ter komercializacijo produktov.

Sem nosilec dveh nagrajenih inovacij, vendar bolj kot nagrade štejem tisto kar lahko narediš za ljudi. Skozi leta se učimo in pridobivamo izkušnje, vendar menim, da sta znanje in izkušnje na posojo. Tisto kar smo pridobili moramo tudi vrniti, z obrestmi vred. Ko-operativo vidim kot nadgradnjo Kluba podjetnikov Zlatorog Celje, ki deluje ravno v tej smeri.

Sicer pa kot bivši aktiven nogometaš spodbujam športnike in vse vrste športnega povezovanja.

 

Lana Stojan Zavašnik
Lana Stojan Zavašnik

Sem strokovnjakinja za blagovne znamke in strategijo nastopa na trgu, oblikovalka kreativnih marketinških »prijemov« in grafičnih podob – ne nujno vedno v tem vrstnem redu, vedno pa popolnoma predana projektom, ki so mi zaupani. V poslu sem že več kot 20 let in v tem času sem kreirala in ko-kreirala mnoge blagovne znamke, ki še vedno rastejo.

Rada imam prazen papir in neskončne možnosti, ki jih prinaša. Spoštujem zaupanje, ki mi ga naklonijo ekipe katerih del sem. Verjamem v združevanje resursov za skupno dobro. Verjamem tudi, da je svet poln priložnosti, če le znamo na stvari in situacije pogledati z drugega zornega kota.

Posel je zame polje izmenjav kjer vsak od nas prispeva košček sebe in del svojega, z namenom dobrega za vse. Paradigme kako delamo posel se še nikoli niso tako hitro spreminjale kot se v zadnjih nekaj letih. Kakšen privilegij, da imamo znanje in moč sodelovati pri tem.

Zamislite si, kaj vse lahko naredimo skupaj.Dajmo, so-ustvarjajmo Danes!

 

Marko Bezgovšek
Marko Bezgovšek

Sem lastnik in direktor podjetja mBIT spletne in mobilne rešitve, d.o.o., ki v okviru podjetja različnim domačim in tujim podjetjem že več kot 15 let svetuje pri uvajanju dobrih praks na področju digitalnih rešitev. Sem podjetnik, ki sledi sodobnim trendom na IT področju.

S svojimi bogatimi izkušnjami na področju spletnih in mobilnih rešitev, z že uveljavljenimi primeri dobrih praks in s svojim širokim znanjem na področju digitalnega marketinga pomagam svojim strankam na poti do njihovega uspeha.

Glede na to, da moje profesionalno okolje predstavlja delo na trgu, mi ni tuje vsakodnevno potrjevanje in spopadanje z novimi izzivi. Prav tako pri vodenju svojega podjetja dnevno zaznavam in preučujem potrebe trga.  In ker vem, da v poslovnem svetu in svetu nasploh bližnjice ne obstajajo ali pa so te le začasne, iščem poti, ki vodijo v trajnostno naravnane smeri, ki prinašajo stabilnost in uravnoteženost za vse partnerje, s katerimi sodelujem.

Ob pogledu nazaj se s ponosom spominjam prehojene poslovne poti, ki me ob pogledu v prihodnost navdaja z optimizmom in novo energijo za nove in še težje izzive.

Ker so moji pogledi in vrednote skladni z vizijo projekta Ko-operativa, želim svoj doprinos k družbi dodati tudi na ta način.

 

mag. Primož Feguš
mag. Primož Feguš

Spremljali bomo tudi dogajanje na pravnem področju. Naš član odvetnik mag. Primož Feguš bo sproti objavljal pomembna sporočila, vezana na sprejetje ali spremembe predpisov, ki bodo relevantni za naše člane, hkrati pa bo nudil tudi pomoč pri razlagi pravil, če bodo člani to potrebovali.

Pravna področja, kjer bo še posebej veliko aktivnosti, so področja delovnega prava (odpoved pogodbe o zaposlitvi, čakanje na delo, izraba dopustov, ipd.), pogodbenega prava (odstop od pogodbe, spremembe pogodbe, višja sila, ipd.), davčno področje, področje državne pomoči in pravila insolventnosti.

 


Želite stopiti v stik z nami? Pišite nam na info@ko-operativa.com!